ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา เชิญร่วมทุกท่าน ร่วมปฎิบัติวิปัสนากรรมฐาน